Två nya ordböcker – en fest för ordboksfantaster!

30 min
En nya upplaga av Svensk ordbok har kommit och dessutom något så ovanligt som en helt ny etymologisk ordbok. Hör hur lexikograferna resonerar om vilka ord som platsar i ordböckerna.

Veckans språkfrågor

Vad är nytt i den nya upplagan av Svensk ordbok (SO) utgiven av Svenska akademien?

Varför finns ord som träningsarmband och blåljuspersonal med medan väggmadam och desktoppare har tagits bort?

Vad kallas fenomenet när ett uttryck innehåller ett ord som inte längre finns i bruk?

Hur går det till när man skriver en ordboksdefinition?

Vad är definitionen av orden storarummet, finrum och vardagsrum, och hur har användningen av orden förändrats?

Hur går det till när man skriver en etymologisk ordbok?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäster: Emma Sköldberg, huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska akademien och professor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Staffan Fridell, författare till den etymologiska ordboken Ordklok och professor emeritus i nordiska språk vid Uppsala universitet. Programledare Emmy Rasper.