Vem tar ansvar för Sverige i kris?

15 min
Redan före pandemin var det känt att Sveriges ansvarsfördelning vid en kris riskerade att vara för otydlig. Det hade också påpekats att det kunde leda till försenade åtgärder.

Med pandemin kom Sveriges krisberedskap högst upp på agendan. Ekots granskande reporter Emelie Rosén har, med hjälp av ett hundratal statliga utredningar, rapporter och analyser, undersökt den princip som ligger till grund för hela Sveriges krishantering - ansvarsprincipen.