Studio Ett 31 maj

103 min
På plats i Hjällbo, läget i Myanmar, ljus framtid för trollsländor, Wuhanlabbet och smittans ursprung, debatt om kriminalitet, UFO-utredning i USA, tre generationer i Narva och spionage på Sverige med

dansk hjälp.

Musik som spelats i avsnittet