کاهش محدودیت‌های کرونایی؛ ارائه پیشنهادی برای توقف فروش سوخت‌ها فسیلی؛ کاهش یهودستیزی در سویدن و گفتگو درباره سینما و پاندمی

2:41 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن