"Varifrån kommer det skrivna?" Åke Smedberg om tiden som brister, om motstånd och minnen

11 min
En av Sveriges bästa novellister har han kallats, författaren Åke Smedberg. I "Jag faller som en sten genom tiden genom livet" återvänder han till trakten han lämnade som ung, som inte lämnar honom ifred.

Berättelserna ligger dolda i landskapet, där intill småbruket i dalgången några mil utanför industristaden Sundsvall på femtiotalet. Han skildrar barnets förundran men också slitet med jorden och föräldrarnas misstämningar, oknyttet i skogskanten, landsbygdens hierarkier, och en längtan bort.

Kan dikten, kan språket befria en? Den nya boken handlar också om att försvinna i litteraturen, om att skapa ögonblick av sällsam glans. "Den är också ett rekviem", säger han, "den värld jag levde i har gått till vila."

Katarina Wikars som i många år burit med sig Åke Smedbergs novellsamling "Hässja" i hjärtat åkte till Uppsala för att träffa författaren.