Ingmar Skoog

Kommande avsnitt
Äldreforskaren om varför han anser att ålderismen hindrade pandemibekämpningen.

Ingmar Skoog är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet och är en ofta tillfrågad expert när det kommer till äldres liv och hälsa.

Under pandemin har han kritiserat politikers och myndigheters fördomar och dåliga kunskaper om äldre människor. Han anser också att de sköra äldre inte skyddats tillräckligt.

Ingmar Skoog ligger bakom det ofta citerade ”70 är det nya 50”.

- Jag ska berätta om pandemiåret när den välvilliga ålderismen dominerade, men då också fyraåringar flyttade in på äldreboende. Jag ska prata om att 70 faktiskt är det nya 20, varför 67-åringar är de bästa bilförarna och att födelseår är viktigare än ålder i livets lotteri.

Om Ingmar Skoog:

Överläkare, professor i psykiatri, 67 år.

Född och bosatt i Göteborg.

Debuterar som Sommarvärd.

Producent: Carin Ahlqvist.