Lena Maria Nilsson jämför samisk kost med medelhavsmat (R)

20 min
Ofta studerar majoriteten minoriteten. Men folkhälsovetaren Lena Maria Nilsson har tagit med sitt samiska perspektiv in i forskningen – och blivit fransk riddare på köpet.

Det är mycket mer än kostvanor som avgör hälsan, konstaterar folkhälsovetaren Lena Maria Nilsson vid Umeå universitet. Traditionell samisk kost skiljer sig mycket från de nordiska näringsrekommendationerna – men samer är världens enda urfolk med lika lång förväntad livstid som majoritetsbefolkningen.

Lena Maria Nilssons samiska perspektiv på forskningen har gett internationella kontakter och också gjort henne till en entusiastisk länk mellan svensk och fransk forskning kring Arktis.

Programmet är en repris från 17 februari 2021.