Janne Wallenius kärnkraftverk – science fiction blir verklighet (R)

20 min
1979 havererade reaktor två i kärnkraftverket i amerikanska Harrisburg. Det fick Janne Wallenius att som tolvåring bestämma sig för att försöka utveckla framtidens miljövänliga kärnkraft.

Idag är han professor i reaktorfysik på KTH och på god väg att få finansiering för att bygga en pilotreaktor i Oskarshamn. Till skillnad från flertalet av världens reaktorer som är vattenkylda ska den här reaktorn kylas med flytande bly. Det gör att den skulle kunna bli en del av fjärde generationens kärnkraftssystem där man återvinner bränslerester från dagens svenska kärnkraft.

Det finns idag ingen återvinning av använt kärnbränsle. Det finns experimentell återvinning, men kommersiell utbyggnad skulle i nuläget bli för dyr, säger Janne Wallenius. Men om det skulle gå att göra på ett säkert sätt, skulle vinsterna kunna bli stora. Eftersom det finns mycket energi kvar i resterna skulle det kunna försörja Sverige med elström i flera hundra år, och avfallet skulle bli mer kortlivat än dagens kärnkraftsavfall.

Under gymnasieåren i Trollhättan gjorde Janne Wallenius och hans kompisar ett science fiction-fanzine som de skickade per post till sina prenumeranter. När han senare studerade i Estland drev han ett förlag som gav ut science fiction-litteratur på estniska. Science fiction-intresset och kärnkraftsforskningen har tvinnats ihop under Janne Wallenius forskarliv.

Programmet är en repris från april 2021.