Matjordens förfall: 30 fotbollsplaner i minuten förstörs

42 min
Jorden, den mylla vi är beroende av för att kunna odla vår mat, är i stora delar av världen hotad. Ett intensivt jordbruk har lett till erosion och minskad bördighet.

Det kan få svåra konsekvenser för både möjligheten att odla mat och för klimatet.

Enligt en FN-rapport från 2017 förstörs 30 fotbollsplaner matjord i minuten, eller ungefär 24 miljarder ton per år.

Och utarmade marker är sämre på att binda kol, och ta bort koldioxid från atmosfären.

Så hur kan den hotade jorden räddas?

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.05
  Pandashow – Censurado - Como Le Hacen Las Vacas 30 Mar 20 Censurado
  Album: Pandashow 30 Mar 20 Censurado
  Bolag: iMusica
 • 14.24
  Digiffects Sound Effects Library - Cow Herd with Cowbells
  Album: Farm Sounds
  Bolag: Hot Ideas 2016