En viktig bisak: Peder Gustafsson, Stockholm

3:20 min
Utrikeskrönikan 9 juni 2021

Stockholm Onsdag.

En viktig bisak.

Hur mycket bibajs ska vi tåla? Det är en fråga man inte hör allt för ofta men den ställs på fullaste allvar i Nya Zeelands största stad Auckland.

Bakgrunden är att de senaste åren har blivit allt populärare bland villaägare i Auckland att skaffa bikupor. Precis som i resten av världen hotas binas livsmiljö i Nya Zeeland och en del Auckland bor vill naturligtvis hjälpa de små gynnarna att få en bra omgivning samtidigt som man drar nytta av arbetsbinas pollinering av frukt och bärplantor och ha möjligheten till att skörda egen honung.

I Auckland har nu irritation över bin i staden blivit så stor att antalet bikupor på bakgårdarna kan komma att begränsas.

Motsvarigheten till kommunfullmäktige i Auckland har nu fått ta tag i frågan om en eventuell reglering av antalet bikupor i stan. Ett av de mest oväntade klagomålen är att bina skitar ned, alltså verkligen skiter så att det stör. I flera av anmälningarna till den lokala myndighet bibajs en återkommande anledning till att bina ses som ett problem för vissa invånare. Allra värst är det på våren när bin, efter vintervilan, i stora svärmar ger sig ut på vad som kallas för rensningsflykt.

Det är när bin som hållit sig hela vintern flyger ut ur kupan för att äntligen få uträtta sina behov. Då gäller det att inte ha någon ljus tvätt hängande på tork utomhus eftersom bin ser det som ett strålande måla att uträtta sina behov på. Det samma gäller blanka ljusa bilar. Eftersom fläckarna av bibajs är väldigt svåra att få bort så har klagomålen ökat i takt mot binas närvaro i stan.

Nu ligger frågan hos Aucklands kommunfullmäktige där man ska reda ut om skadan med city bin är större än nyttan. Ett förslag är att man ska begränsa antalet kupor med urbana bin till högs två per villa. För att göra det måste man ändra i djurhållningsförordningen från 2015 som inte säger något om hur många urbana bin som får finnas.

OM förslaget går igenom måste alla som vill ha bikupor i Auckland ansöka om tillstånd och varje bisamhälle måste ha ett eget område på runt 1000 kvadratmeter. Biodlare måste visa var på tomten kuporna ska placeras och förutse binas troliga flygvägar för att man ska kunna minimera eventuella störningar bina kan orsaka för de boende i närområdet.

Förslaget på nya regler har mött motstånd bland Aucklands biodlare och nu surras det rejält på sociala medier med argument för och emot.

Andra skriver på sociala medier att det kanske inte är i Auckland begräsningarna ska finnas utan i Nya Zeelands huvudstad Wellington. Där ligger regeringsbyggnaden kallad ”The Beehive” – Bikupan -  och vissa tycker att det är där man bör införa regler för hur de som jobbar i den kupan får uppföra sig.

Hur det nu blir med stads binas utbredning i Auckland kommer at avgöras i mitten av juli. Lagom till att våren kommer till Nya Zeeland så ska de nya reglerna förhoppningsvis vara på plats. Bina själva kommer då med all sannolikhet, precis som vanligt, genomföra sin rensningsflykt oavsett regler eller inte.