مناظره احزاب پارلمانی، بیماری کوید ۱۹ در میان بازیکنان فوتبال، هشتگ نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید

2:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن