Så säljs du ut av bankerna

27 min
Bankerna skickar omedvetet och medvetet information om dig och ditt ekonomiska beteende till andra bolag. Det här är inte bara ett problem för den enskildes integritet. I förlängningen kan det här tullandet på sekretessen även bli ett hot mot förtroendet för bankerna – och en guldgruva för aktörer som vill utnyttja informationen.

Programledare:
Hanna Malmodin

Producent:
Anders Diamant

Medverkande och röster i programmet:
Sven Carlsson, Ekots teknikreporter
Per-Ola Jansson, f d chef Svenska Bankföreningens juridiska avdelning
Karin Lundberg, Finansinspektionens områdeschef för banksektorn
Victoria Ericsson, presschef Finansinspektionen
Rikard Josefson, vd Avanza
Mia Lindström, bankkund
Brian Clifton, konsult inom dataskydd
David Lindahl som är forskningsingenjör FOI
Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister

Tekniker:
Jacob Gustavsson