Här är svaren på de klassiska språkriktighetsfrågorna

30 min
I säsongens sista avsnitt tar vi fram rödpennan, rättar klassiska språkfel och analyserar återkommande språkriktighetsfrågor.

Veckans språkfrågor 

Heter det “de är större än oss” eller “de är större än vi”?

"Hon ska sälja hennes väska." Har fler börjat blanda ihop possessiva och reflexiva pronomen? Och kan det leda till missförstånd?

Vad har hänt med var och vart?

Varför säger en del “jag hjälper han" istället för "jag hjälper honom"?

Vilka regler gäller för användningen av innan och före?


Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.