Rainer Marie Rilke, vem var han och hur skrev han? Lundströms Bokradio samlas runt Rilke

44 min
Lundströms Bokradio samlas runt Rainer Maria Rilke. Malte Persson är poet och översättare av Rilkes dikter till svenska. Han är med oss från Berlin. Från Kristianstad deltar poeten Eva Ström. Och i Marie Lundströms studio i Stockholm finns författaren och journalisten Katarina O'Nils Franke som har kommit med en ny bok om Rilke: Den tidlöse resenären.

Rainer Maria Rilke föddes i Prag, den fjärde december 1875. Han blev femtioett år gammal, var sjuk de sista åren och dog på ett sanatorium i Schweiz 1926, i leukemi. Rilkes mest kända verk är diktsviterna Sonetterna till Orfeus och Duinoelegierna. Sonetterna till Orfeus är femtiofem dikter Rilke skrev mer eller mindre under tre veckor, Duinoelegierna som gavs ut samma år, 1923.

Andra böcker som nämns i programmet:

Den tidlöse resenären från 2021 av Katarina O'Nils Franke

Valda dikter av Rainer Maria Rilke från 2020 av Malte Persson


Leben und Lieder (1894)

Das Buch von der Armut und vom Tode (1903)

Neue Gedichte (1907)

Malte Laurids Brigges anteckningar, från 1910

Brev till en ung poet, från 1929

Skriv till oss! bokradio@sverigesradio.se

Programledare: Marie Lundström

Inspelningstekniker: Mats Landberg

Redaktion: Maria Askerfjord Sundeby och Anna-Karin Ivarsson (producent)

Musik som spelats i avsnittet

 • 08.05
  Aphex Twin - Avril 14Th
  Album: Drukqs
  Kompositör: Richard D James
  Bolag: Warp
 • 08.48
  Aphex Twin - Avril 14Th
  Album: Drukqs
  Kompositör: Richard D James
  Bolag: Warp