Vansinnet förr och nu

24 min
På 1980-talet togs sjukdomsstämpeln på homosexualitet bort, och just homosexualitet är ett exempel på hur synen på vad som är friskt och sjukt har varierat genom historien. I den nya boken Vansinnets diagnoser skriver Malin Hildebrand Karlén, psykolog och doktorand i rättspsykologi vid Göteborgs universitet, om hur synen på vansinnet har skiftat. Innan psykiatrins genombrott tolkades vansinnet i religiösa termer, som demoner eller gudomliga straff, men när psykiatrin växte fram för ungefär 200 år sedan började man alltmer tolka vansinnet i biologiska termer. Malin Hildebrand Karlén säger att de psykiatriska diagnoserna i hög grad styrs av våra kulturella normer. I februari avslöjades att ett tjugotal gruvarbetare på LKAB i Kiruna maskat i flera år genom att låta en person stämpla in för de andra som stannat hemma. Många häpnade över att fusket hade kunnat pågå i flera år utan att upptäckas, men ändå är sådant här maskande betydligt vanligare än vi kanske tror. I en färsk avhandling i sociologi undersöker Roland Paulsen vad som ligger bakom att så många människor ägnar en betydande del av sin arbetstid åt privata sysslor i stället för åt sina arbetsuppgifter. Programledare är Urban Björstadius.