Därför blir du deprimerad

50 min
När Christian var 21 år fick han sin första panikångestattack, panikångesten övergick med tiden i en depression som varade i fem år. Han kände sig ledsen, tyckte livet var hopplöst och ville inte träffa andra människor. Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen och drabbar hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män någon gång under livet. I dagens program diskuterar vi vad man vet om orsakerna till depression. De senaste åren har forskarna börjat intressera sig för kopplingen mellan inflammation och depression.

Depression är idag en av de vanligaste orsakerna till att man söker sig till sin vårdcentral. Vi besöker Gröndals vårdcentral och träffar läkaren Sonja Holmquist som ofta får bedöma och behandla depression.

Medverkar i programmet gör också: Sophie Erhardt, docent i farmakologi samt psykiatriprofessorerna Lil Träskman Bendtz, Lunds universitet, Hans Ågren, Göteborgs universitet och Yvonne Forsell, Karolinska institutet i Solna.