Ät rätt och minska risken att bli sjuk

20 min
Rätt mat kan minska risken för bland annat hjärtkärl sjukdomar, högt blodtryck och diabetes. På Lunds universitet arbetar forskare med att studera hur olika livmedel eller kombinationer av livsmedel kan bidra till att förebygga sjukdomar.

En stor del av arbetet är inriktat på att påverka det metabola syndromet. Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för faktorer som ökar risken för att man skall drabbas av hjärtkärl sjukdomar och diabetes. Det är till exempel fetma, högt blodtryck eller resistens mot insulin som kan leda till diabetes.

Vad händer när vi äter korn från olika sädesslag? Vad kan det finnas för nyttigheter i auberginer? Vad blir effekten om lägger till lite kanel i en viss produkt? Det är sådana frågor forskarna i Lund ställer och försöker hitta svar på. Det finns komponenter i det vi äter som är bra när det gäller att påverka det metabola syndromet.

I programmet medverkar Juscelino Tovar, Anne Nilsson och Inger Björk, livsmedelsforskare vid Lunds Universitet.

Reporter Håkan Svensson.