Kant eller kvant - om de stora frågornas plats idag

41 min
"Filosofin är död." Så bryskt avfärdar Stephen Hawking alla vetenskapers moder i sin nya bok Den stora planen, med ambitionen att presentera nya svar på några grundläggande existentiella frågor. "(Filosofin) har inte följt med utvecklingen inom naturvetenskaperna, särskilt inte fysiken." Stämmer det? I Filosofiska rummet möts idag tre professorer - en teoretisk fysiker, en dito filosof och en hjärnforskare: Bengt E Y Svensson, Anna-Sofia Maurin och Germund Hesslow, för att diskutera Hawkings påstående och försöka svara på var och hur mänsklighetens och tillvarons stora frågor förvaltas idag. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio.