En samvetsfråga. Sören Kierkegaard 200 år

40 min
Ett samtal om den danske filosofen, teologen och författaren Sören Kierkegaard på hans 200-årsdag, vid hans grav på Assistens-kyrkogården i Köpenhamn. Med Kierkegaard-forskarna Roy Wiklander och Lone Koldtoft.

För tvåhundra år sedan föddes Skandinaviens mest kända filosof, Sören Kierkegaard, som ligger begravd på Assistens-kyrkogården i Köpenhamn. För att uppmärksamma hans födelsedag beger sig Filosofiska rummet dit tillsammans med två Kierkegaard-kännare, Roy Wiklander och Lone Koldtoft, varav den ena också nedlägger en röd ros på hans grav. Det blir ett samtal om Kierkegaards liv och verk, och om hans syn på samvetet och dess förhållande till etiken.

Programledare är Lars Mogensen.