Resistenta ogräs tar över fälten

24 min
I USA har genändrade grödor snabbt tagit över jordbrukslandskapet och nästan all soja, majs och bomull är resistent mot bekämpningsmedlet glyfosat. De populära GMO-grödorna kan sprutas med bekämpningsmedlet och bara ogräset dör. Men nu har många sorters ogräs anpassat sig och blivit motståndskraftiga. Skördar på tusentals tunnland i den amerikanska södern har fått kasseras och bönderna tvingas börja rensa mekaniskt eller för hand. Nu håller växtförädlingsjättarna på att ta fram nya genförändrade grödor som ska tåla flera starkare bekämpningsmedel på en gång så att bönderna kan fortsätta spruta. Vilka möjligheter och risker för miljön innebär detta? Samtal med GMO-forskaren Jen Sundström SLU och miljöforskaren Christel Cederberg SIK Programledare: Marie-Louise Kristola.