Gert Wingårdh om revanschlust som drivkraft

40 min
Han är hyllad och prisad men också kontroversiell. Bland annat vurmar han för höga hus och tycker att biltrafiken är viktig för en stads helhet. ”Att tycka det är mycket kontroversiellt bland arkitekter” berättar han hos Ulf Elfving på söndag.

Han berättar också om den tuffa uppväxten och om hur skolkamraterna kastade sten på honom. Han medger att revanschlusten varit hans drivkraft genom åren och berättar om hur den tagit honom och firman ut i världen där nya projekt väntar.

Gert Wingårdh har mottagit Kasper Sahlin-priset fem gånger som anses vara det förnämsta priset att få som arkitekt.