Beatrice Ask (M) justitieminister

32 min
Den senaste veckan har mycket av nyhetsrapporteringen i Sverige handlat om upploppen som startade i Husby och sedan spred sig i landet. Hur vill justitieministern få bukt med problemen? Är alla i Sverige lika inför lagen och rättsväsendet? Flera klagomål har till exempel riktats mot polisen för att de tagit till övervåld och använt sig av glåpord i samband med kravallerna, och i samband med debatten om polisens inre utlänningskontroller anklagades polisen för att kategorisera människor utifrån deras utseende.