Islams svenska ansikten

44 min
I vårens debatt kring Omar Mustafa och Socialdemokraterna kom frågan att handla om troende muslimers plats inom svensk politik och offentlighet och även om frågan om representativitet och vems tolkning av islam som är giltig och för vem. Hur ser det muslimska landskapet ut i Sverige och vems islam är det som visas upp i det offentliga svenska samtalet? Borde man enas för att hitta en gemensam svensk tolkning av islam? Medverkande: Fazeela Selberg Zaib, biträdande studierektor vid Kista folkhögskola, Sakine Madon, ledarskribent på tidningen Norran, Mohammad Muslim , imam och Haider Ibrahim, ordförande islamiska shiasamfunden i Sverige. Mohammed Kharraki, talsperson för Islamiska förbundet intervjuad av Åsa Furuhagen och ett tankestycke om islams mångfacetterade landskap av Andreas Landmark