Riskerat källskydd och strid om enad etik

35 min
DN riskerade anonymiteten för papperslösI samband med REVA-debatten i mars publicerade Dagens Nyheter en sex sidor lång artikel om livet som papperslös i Malmö. Artikeln hyllades av många för att ha kommit så nära de gömdas vardag, för att journalisten med så levande beskrivningar och med många detaljer lyckades skildra livet för dom gömda som lever mitt ibland oss andra. Men närheten till de gömda hade ett pris. De intervjuade kände sig exponerade och blev rädda att de skulle hittas av polisen. En av de papperslösa kände sig till och med tvungen att sluta skolan och att för en tid flytta från Malmö. Vår Malmöreporter Mikael Funke har tittat närmare på DN:s publicering.Ekot anklagat för att ha riskerat källa med hemliga dokumentNi känner säkert igen det - sidorna som bläddras fram i dramatiskt sidoljus - hemligstämpeln som skymtar till i förbigående.När reportern inte kommer längre med envisa frågor och kommunpampen eller näringslivstoppen står där och blånekar - det är ofta då de läggs upp på bordet - den granskande journalistikens verkliga trumfkort. De hemliga dokumenten. De som visar att reportern har rätt och att makthavaren ljuger.Men det finns risker med att visa att man vet för mycket. Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet tycker det viftas alldeles för mycket med hemliga papper i svensk journalistik. Källskyddet är i fara när redaktionerna vill visa vilka starka bevis man har på hand, säger Holmström. Man får nämligen räkna med att det finns andra som med lupp granskar korten. Kort som kan vara märkta och därför spårbara.Det här reportaget av Mattias Pleijel handlar om hur Justitiekanslern använde Ekots hemsida för att jaga källorna bakom Saudiaffären. Journalistförbundet vill samla all prövning av journalistik på ett ställe Frågan om den utskällda Yrkesetiska nämnden, som drivs av Journalistförbundet, har hamnat i hetluften - efter att förbundet kastat in den i den långdragna utredningen om en ny Medieombudsman. Ska MO ta över prövningen av journalisternas arbetsmetoder? Det tycker SJF - men förslaget får kritik för att bli alltför komplicerat och undergräva den nya Medieombudsmannens trovärdighet. Och när vår reporter Mattias Pleijel besökte SJF blev hans egen yrkesetik ifrågasatt.