Kan man bli hindu?

3:58 min
- Många frågar mig hur det går till när man blir hindu. Hur bär man sig åt? Är det någon ritual man skall genomgå? Andra undrar om det ens är möjligt, och frågar: ”Hindu, det är väl något man föds till?” Stig Lundgren är en hindu i Sverige. Hinduismen är en av de stora världsreligionerna, men frågorna är ändå många. Stig fortsätter i programmet: - Många tror att det bara är indier som är hinduer och att hinduismen hör intimt samman med Indien. Och visst, så är det ju oftast - men inte alltid. Och framförallt ser saker och ting annorlunda ut om man blickar bakåt i historien. Det gör Stig Lundgren i programmet där vi också hör musik från Kashmiridalen.