En sund själ i en sund samhällskropp

41 min
Globalt sett är Sverige ett bra land att leva i. Så varför mår så många så dåligt, varför tar en av tjugo svenskar antidepressiva mediciner? I Filosofiska rummet diskuteras om det bara handlar om kemisk obalans i hjärnan, eller om det kan ha något med samhällets organisation att göra: Saknar vi en djupare mening när vi blir pepprade med oändliga möjligheter till förströelse och underhållning av den digitala underhållningsindustrin, är konkurrensen för hård i marknadsliberalismen, eller är det snarare så att den ”statsindividualistiska” välfärdsmodellen har gjort oss ensamma och olyckliga, när meningen var att ge alla samma chans genom att frigöra oss från beroendet av vår klass och den familj som vi råkat födas in i? Gäster är David Eberhard, psykiater, Elisabeth Gerle, etikforskare och Vibecke Klüft, läkare och terapeut. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.