Härligt men farligt - om sol och malignt melanom

19 min
Hudcancerformen malignt melanom är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige, och ökar oroväckande snabbt. Det är en cancerform som drabbar relativt sett många unga personer, men som vi ofta kan förhindra genom vettiga solvanor.

 −Men tyvärr finns inga tecken på någon avmattning, utan antalet fall blir hela tiden fler. Många berättar att man inte var medveten om riskerna med solen som barn, utan att man skulle ut och leka för att se brun och frisk ut, säger Magdalena Claeson, hudspecialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Behovet av nya behandlingsmetoder för melanompatienter har länge varit stort, eftersom melanom inte kan bekämpas särskilt framgångsrikt med cellgifter. Och efter flera decennier utan några stora medicinska genombrott för dom svårast sjuka melanom-patienterna, ger nu två nya läkemedel hopp.

Medverkande:
Magdalena Claeson, hudspecialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ulrika Stierner, onkolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Programmet sändes första gången i mars 2013.