MOOC - gigantiska studiecirklar på nätet

20 min
MOOC är förkortningen för massive open online courses som är kurser på nätet alla kan ta del av och på så sätt lära sig mer om väldigt många olika saker. Den senaste tiden är MOOC är ett ord som hörts allt mer i diskussionen och debatter kring universitet, högskolor och utbildning och många frågar sig om MOOC är ett hot eller en möjlighet för svenska universitet.

 Gigantiska studiecirklar i olika ämnen som all i hela världen med tillgång till dator kan ta del av ja så kan en MOOC beskrivas. Ett sätt att sprida bildning i världen och ursprungstanken med MOOC var att göra kunskap tillgänglig för alla och på sätt öka bildningen.

 Nu har nya tankar kring kurser på nätet dykt upp. Skall det kunna leda till en regelrätt utbildning och i så fall vad händer med universiteten när man kan sitta framför datorn och utbilda sig. Kommer universitet då att försvinna? Det tror inte Eva Wiberg prorektor på Lunds universitet en av de om medverkar i programmet.

 Svenska universitet är mycket avvaktande till MOOC, och än så länge finns ingen svensk MOOC med det finns planer på det.  Men även om de inte blir så många svenska MOOCar så kan diskussionen kring dem leda till att svenska universitet och högskolor blir bättre på att ta vara på IT i utbildningen, menar Ebba Ossiannilsson som är omvärldsbevakare på Lunds universitet.