Stad 10: Var Mullvaden början eller slutet?

30 min
Kulturradions serie Stad där Anna Tullberg, Katarina Wikars och Karsten Thurfjell undersöker vad en stad egentligen är, avslutar sin andra omgång med ockupationen av kvarteret Mullvaden, som just återskapats för filmatiseringen av Klas Östergrens roman Gentlemen.

Idag ser man på kulturella värden på ett helt annat sätt, och deras ekonomiska aspekter som nu upptäckts på alla nivåer, gör konst och estetik till både marknadsfaktorer och demokratifrågor. I vår svenska huvudstad har det blivit alltmer uppenbart att stadens utseende formas av var pengarna finns. Kanske är det därför som besluten om Slussens ombyggnad väckt en sån omfattande ilska, tvärs genom generationerna, och många ställer sig frågan ”vad gör dom med min stad?”

Dessutom reder Gert Wingårdh och Rasmus Waern ut vad arkitektur egentligen är.