Alice Bah Kuhnke

4:36 min
Alice Bah Kuhnke arbetar som hållbarhetschef på ÅF AB (tidigare Ångpanneföreningen).Hennes enskilt största drivkraft är strävan efter att meningslösheten ska bli så liten som möjligt. Hon tänker mycket på sin ”verkningsgrad”. Var ska hon vara? Var i världen? Var i landet? Och vad ska hon göra med dygnets alla timmar och hur ska hon göra för att öka effekten och minska olika fotavtryck av livet? Ett stort intresse är historia eller egentligen krigshistoria. Krigens historia omfattar livets alla mysterium.