MAGI

40 min
Det första avsnittet i sommarens serie kretsar kring det ockulta inom konsten. Termen har ofta förknippats med ett populärkulturellt mörker, med en lek med det förbjudna och det fördolda. Men ordet är också en ingång till en mycket äldre och mer sofistikerad tradition.

I den ockulta eller esoteriska idévärlden hittar vi tanken på att det alltid finns något mer, något bortom orden. Något som det upplysta förnuftet inte helt kan greppa. En överraskande nedgång till en hemlig underjord i den avförtrollade staden. Eller poesins oväntade glänta i en tuktad skog. En öppenhet för nattens sinnlighet i romantikens anda, ett återvändande till mytens kraft utan att för den skull hänfalla åt vidskepelse. Eller ett återupptäckande av den inre, friare, värld som bara går att finna med hjälp av fantasin?

Det här var tankar som växte sig stora vid förra sekelskiftet då nya andliga idéer florerade inom kulturlivet. Strindberg med sin alkemi, de teosofiska sällskapen som lockade dåtidens kulturelit, spiritismen och ett brett sökande efter en ny andlig väg utanför den etablerade kyrkan, allt detta var högsta mode.

Och idag är det som om strömningarna som rörde sig genom konstlivet vid förra sekelskiftet är på väg tillbaka. Här i Sverige syns närheten till det esoteriska hos allt fler yngre konstnärer. Plötsligt finns det återigen en estetisk spänst i gränslandet kring det mystika, det fördolda, det hemliga och det heliga.

Men även internationellt skulle man kunna säga att det råder en ockult trend inom konsten. Det starkaste tecknet på det är nog hur årets upplaga av den prestigefyllda Venedigbiennalen är inramad. Utifrån dess konstnärliga ledares Massimiliano Gionis idé om konstnärens inre värld och fantasins gränslösa möjligheter presenteras en biennal med tydliga ockulta referenser.

I det första programmet, som har rubriken "Magi", bjuder programmakaren Eric Schüldt in lyssnarna till ett sökande efter det andliga inom konsten. Utgångspunkten är ett möte med en målning av konstnären Hilma af Klint på Moderna Museets uppmärksammade utställning under våren.

Medverkar gör Iris Müller-Westermann, intendent på Moderna Museet i Stockholm, Gertrud Sandqvist professor och rektor vid Konsthögskolan i Malmö samt författaren och konstkritikern Peter Cornell.

Musiken som spelas i programmet:

- Fransk Svit För Klaverinstrument Nr 2 C-Moll Bwv 813: Sats 1 av J.S Bach
- Words Of Amber av Olafur Arnalds
- Fäboden av Stefan Nilsson
- Nostalghia av Valentin Silvestrov
- Vox Amoris av Peteris Vasks
- The Poet Acts av Philip Glass