Den bilfria staden

25 min
I Malmö, Lund, Stockholm och många andra svenska städer satsar politikerna de kommande åren mångmiljonbelopp på nya cykelbanor, cykelparkeringar, luftpumpar och annat som pedalpendlarna kräver.

Men det krävs större förändringar än så när städerna i framtiden måste anpassas till en vardag där privatbilismen inte längre är självklar.

”Får man bort bilen så blir staden mer attraktiv”, säger Marianne Klint, miljöutredare på konsultfirman WSP.

Trafikforskaren Christer Ljungberg ser en tydlig trend som pekar mot minskad bilism och en ändrad karaktär på städerna.

”Fler och fler människor vill bo i städerna och vi får inte plats med bilarna”, säger Christer Ljungberg.

I länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Australien och Sverige håller bilåkandet på att plana ut och möjligen t o m minska. Fenomenet har fått namnet Peak car.

I fyra program undersöker reportern Paul Frigyes och programledaren Agneta Nordin saken. I dagens program ligger fokus på de underliggande attitydförändringarna, kulturskiftet.

Producent: Lars Mogensen och Agneta Nordin, Lokatt Media.