DEN INRE GRÄNSEN

25 min
En del har inga problem att säga nej, att stå upp för sin integritet, att inte ta på sig för mycket ansvar eller jobb. Andra går hellre på knäna än yttrar det svåra svaret nej, när någon ber en om en tjänst eller att jobba över. Var, och hur ska man sätta sin gräns mot andra?

Programmet handlar om och resonerar kring de gränser vi sätter upp, eller inte sätter upp mot omvärlden för att skydda vår personliga integritet.
Intervjupersoner är Else Marie Bruhner, som startat en förening för "högkänsliga" personer i Sverige, och författaren Sami Said, som skrivit skönlitterärt om karaktärer som minst sagt har en väldigt tydlig, personlig integritet.