Den akademiska koden knäcker studenterna

20 min
Många universitetslärare klagar på att nya studenter inte kan skriva och läsa på det sätt som den akademiska världen förväntar. Skulden för detta läggs ofta på gymnasieskolan men kanske handlar det också om att universitet och högskolor inte är riktigt med sin tid. -Lärosätena måste bli bättre på att introducera nya studenter i sin språkliga gemenskap och även möta dagens unga mer på deras villkor, menar språkforskaren Mona Blåsjö.

Under året har en debatt om dagens svenska studenters språkliga kapacitet pågått.
 –Studenterna nu har ett hemskt litet ordförråd, språket är fullt av missförstånd och hos många har den grammatiska förståelsen har mer eller mindre kollapsat, säger Hanna Enefalk, historiker som undervisar i A-kursen i historia vid Uppsala universitet.

 Hanna Enefalk startade studentspråksdebatten i januari när hon skrev en debattartikel i Upsala Nya Tidning som även ett stort antal av hennes kollegor i Uppsala och Linköping skrev under.
 –Jag tror det är i gymnasieskolan som problemen finns och det är där som insatser måste göras, säger Hanna Enefalk.

 Enefalks upplevelse att en stor del av studenterna har stora problem med att uttrycka sig så som den akademiska världen förväntar sig delas av språkpedagogen Elisabet Wilhelmsson på Studieverkstaden vid Lunds universitet, som hjälper studenter med studieteknik och akademiskt skrivande.
 –Det är många nya som inte klarar t ex att snabbt läsa in 1200 sidor och utifrån olika akademiska texter skriva en egen kvalificerad uppsats, säger Elisabet Wilhelmsson som menar att sättet att lära i gymnasieskolan har ändrats, vilket gått ut över språket.
 –Undervisningen präglas av att man inte får ha tråkigt i skolan och att sådant som behöver övas och tragglas kommer i andra hand. Dessutom har språket i gymnasiets läromedel blivit nästan naivt enkelt. Med den bakgrunden blir universitetet en chock, säger hon.

 Språkforskaren Mona Blåsjö vid Stockholms universitet representerar en annan syn på situationen som innebär att studenter som satsat tid och pengar på en högre utbildning underkänns och tvingas lämna universitetet.
 –Den akademiska världen kan inte förvänta sig att nya individer direkt kan skriva på det vis som är självklart i den världen. De nya behöver få hjälp med att komma in. Dessutom borde universitet och högskolor möta dagens unga mer på deras villkor, t ex genom nya examinationsformer, menar Mona Blåsjö.