Gemenskap

55 min
Året är 1929 och Elin Wägner skriver på en text inför Stockholms utställningen, den utställning som ska lansera Funkisen. Texten hon skriver har rubriken Revolution.

"Vi äro i allmänhet mycket rädda för revolution. När den hotar på den politiska vägen, står hela Sverige med fälld bajonett för att passa uslingen, där den väntas komma. Här tänker jag inte på de så kallade hemmabolsjevikerna, långt därifrån. Inte på något som har med politik, med statsskick eller med ekonomisk omvälvning att göra. Det är bara fråga om ett nytt betraktelsesätt och en ny åskådning, om övergång från individualism till kollektivism, eller vackrare uttryckt: samarbete. 

Att bo tillsammans och samarbete är en gammal ide, närmast uråldrig. Som en röd tråd löper den genom mänsklighetens historia. I veckans Fasad berättar arkitekten Katarina Bonnevier om journalisten Elin Wägner och de rum som är till för gemenskapen. Vi berättar om arkitekten Ingela Blomberg som var med och drev fram en ny boendeform, BIG, bo i gemenskap. I Studion hör vi arkitekten Kerstin Kärnekull som berättar om hur du gör om du vill bo gemensamt idag. Och, så hör vi om det mest gemensamma av alla gemensamma rum; tvättstugan.