Abort-backlash

56 min
Om den återuppväckta kampen om kvinnokroppen. Varför ökar motståndet mot aborter och preventivmedel i USA och Europa - just nu? Reportage från Texas, den senaste amerikanska delstaten som skärpt sina abortlagar. Röster från Bryssel om hur lobbyister på båda sidor mobiliserar för att stoppa EU:s bistånd till aborter och preventivmedel. Och möt kvinnorna i Sierra Leone som beslutat sig för att sluta föda barn i protest mot en undermålig mödravård.

"Det vi ser nu är det största hotet mot kvinnors rättigheter på 40 år, det hotar allt som min mamma slogs för" - det sa en av de kvinnorättsaktivister som i förra veckan protesterade på Bedford Square i London, en av de många platser i Europa där abortförespråkare och abortmotståndare nyligen drabbat samman. I Storbritannien har fri abort länge varit en självklarhet - precis som i Sverige - men nu är abortmotståndarna på offensiven. På gatorna, men också det brittiska parlamentet. Den konservativa regeringen har annonserat striktare regler och hårdare inspektioner av brittiska abortkliniker. Men Storbritannien är långt ifrån det enda landet i Europa där abortmotståndet är på frammarch. Ungern antog vid årsskiftet en ny konstitution som grundlagsfäster rätten till liv "från befruktningsögonblicket". I Rumänien vill politiker begränsa aborträtten. I Spanien har den nya regeringen lovat riva upp den gamla lagen om fri abort, en lag som väntas träda i kraft senare i år.

Men det land som oftast står i centrum för abortdebatten är ändå USA. Här har pro-life-rörelsen, det vill säga abortmotståndarna, länge varit fler och mer högljuda än sina europeiska kollegor. Men den senaste tiden har tonläget skruvats upp ytterligare några snäpp. Idag är abortfrågan sprängstoff i presidentvalskampanjen och organisationen Planned Parenthood på vars kliniker de flesta av de amerikanska aborterna genomförs har blivit ett hatobjekt för konservativa politiker. Och fast landets högsta domstol redan 1973 tydligt slog fast amerikanska kvinnors rätt till fri abort så har delstat efter delstat på senare tid genomfört lagar som på olika sätt försvårar proceduren för kvinnor som vill avbryta en graviditet. Konflikts producent Lotten Collin åkte till Texas, den delstat som genomfört en lagförändring mest nyligen. Där träffade hon Carolyn Jones.

Men även i EU finns idag en växande grupp politiker som vill begränsa aborträtten i de egna medlemsländerna. Och det får inte bara konsekvenser för amerikanska och europeiska kvinnor. Eftersom USA och EU också står för det mesta av världens samlade bistånd får abortfrågan konsekvenser för miljoner kvinnor i världens fattigaste länder. Biståndet till familjeplanering har halverats sen 90-talet. För amerikanska skattepengar gäller sedan länge ett förbud mot att finansiera aborter och abortrelaterad verksamhet. Nu vill konservativa politiker i EU att samma sak ska gälla för europeiskt bistånd. De höll nyligen ett möte i Bryssel med inbjudna anti-abortaktivister från USA, Europa och Afrika. Konflikts Kajsa Boglind ringde upp organisationen European Dignity Watch, som var medarrangörer på konferensen.

European Dignity Watch är bara en av många organisationer som vill påverka politiker i abortfrågan, och ofta handlar striden framför allt om tillgången till mödravård och vad man bör dra för slutsatser av siffror om mödradödlighet och osäkra aborter i utvecklingsländer i Afrika. Och medan lobbyister i Bryssel och Washington slår varandra i huvudet med sorgliga öden, kvinnoliv som gått till spillo eller kvinnor som lidit av påtvingade aborter, så finns det också en verklighet på marken, långt bort från rapporter och konferenser. För miljoner och åter miljoner kvinnor i Asien, Latinamerika och Afrika överlever och lever - deras liv tuffar på oavsett vad parlementariker i Bryssel och Vita huset bestämmer. Det blev reporter Thella Johnson varse när hon reste till Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder. Där har kvinnokollektivet United Sisters bestämt sig för att själva ta kontroll över sina kroppar och sina liv.

Programledare: Kajsa Boglind
Producent: Lotten Collin