Bland stenhuggarkantiner och biljardrum – om livet vid Versailles

25 min
Kungarnas Versailles var mer än ett slott - här växte ett helt samhälle upp, där bortglömd städpersonal, priviligierade ljuständare, hyllade skådespelare och kortspelande baroner levde sida vid sida. Vetenskapsradion Historias Tobias Svanelid vandrar, tillsammans med historikern Jonas Nordin, runt i såväl slottet som staden Versailles, för att leta efter spåren efter människorna som en gång befolkade platsen. - Under stora delar av slottets historia var här en enorm byggarbetsplats med säsongsarbetande stenhuggare, berättar Jonas Nordin. Det var ju inte Ludvig XIV som byggde Versailles, utan denna enorma skara anonyma människor, som är snudd på bortglömd idag. Och vid sidan av de mest berömda turiststråken finns lämningarna efter såväl tjänarnas som hovlivets Versailles kvar - det enorma Grand Commun, där tusentals arbetare levde och verkade; salarna där hovstallmästarna spelade kort och biljard, och Marie Antoinettes teater.