Musik och film i Signs of an open eye + Late night soprano med Piia Komsi och Faint Noise

Här finns inget ljud
Prisbelönte filmaren Jesper Kurlandsky och Fredrik Wenzels filminstallation Signs of an Open Eye handlar om människan och djuren, och vad som kan hända när vi tittar riktigt länge på något som vi tror att vi vet precis hur det ser ut. Filmen spelas samtidigt som Radiokören sjunger några av körrepertoarens vackraste och mest omtyckta stycken av Schnittke, Gesualdo, Ligeti med flera under ledning av Martina Batic. Ett kontemplativt utforskande av ljus, färg och rymd - missa inte. Efter Signs of an open eye följer Late night soprano - den sena kvällens lekfulla show. En konsert där sång, violin och kontrabasblockflöjt samsas med megafon, sotarverktyget krejs och instrument byggt av blomkrukor. Den dynamiska sopranen Piia Komsi samt trion Faint Noise utforskar det musikaliska och klangliga landskapet.

19:03-22:00 P2 Live: Östersjöfestivalen 2013 - Signs of an open eye
1. Foajé.

2. Signs of an open eye (kl 19.30). Radiokören. Dirigent: Martina Batic. Musik av Schnittke, Lauridsen, Fauré, Ligeti, Gjeilo och Gesualdo.
a) Schnittke: Fjärde satsen ur Körkonsert.
b) Schnittke: Naturens röster.
c) Lauridsen: O magnum mysterium.
d) Ligeti: Lux aeterna.
e) Pärt: Da pacem Domine.
f) Gesualdo: Tribulationem et dolorem.
g) Jennefelt: Villarosa sarialdi.
h) Fauré: Pie Jesu.

3. Late night soprano och Faint noise (kl 21.00). Piia Komsi, sopran, Malin Bång, elektronik, Anna Petrini, kontrabasblockflöjt och Karin Hellqvist, violin. Musik av Lotta Wennäkoski, Malin Bång och Hanna Hartman. Direktsändning från Berwaldhallen.

Teaser från Signs of an Open Eye.

Från Östersjöfestivalens programtidning:

SIGNS OF AN OPEN EYE

I år är det 500 år sedan den italienske adelsmannen, kompositören och mördaren  Carlo Gesualdo dog. Han levde på 1500-talet och var prins av Venosa, ett av de furstendömen som då utgjorde dagens Italien. Efter att han hade mördat sin första fru och hennes älskare på ett även för sin egen tid oerhört brutalt sätt, slog han sig ner i ett av sina slott och komponerade den mest utsökta sakrala musik man kan tänka sig för mänskliga röster, däribland Tribulationem et dolorem, som ursprungligen skrevs för fem röster 1603.

Gesualdos våldsverkarliv och moderna musik har fascinerat många och inspirerat till ett sanslöst antal böcker, operor och filmer. En annan av kvällens tonsättare, ryssen Alfred Sch nittke, komponerade faktiskt en opera om Gesualdo.

Gesualdos musik kanske verkligen var ett försök att sona de grymma brott han begått – och som han i egenskap av adelsman aldrig behövde stå till svars för. Men hur kommer det sig att körmusik a cappella  så ofta uppfattas som ett samtal med Gud, en bön om försoning och förlåtelse – kanske även när det inte är det?

En bön om fred är ARVO PÄRTS Da pacem Domine som han skrev för att uppfylla den spanske gambisten Jordi Savalls önskan om ett verk. Pärt påbörjade sin tonsättning av den gregorianska antifonen från 800-talet två dagar efter bombdådet i Madrid i mars 2004 och verket är en personlig tillägnan till offren för dådet.

Det kanske beror på intimiteten i de mänskliga rösterna, dessa röster som vävs in i varandra och smälter samman till en enda röst. Det påminner oss om något gudomligt, något att längta efter, någon att älska. Därför är det kanske inte så konstigt om några av de vackraste körstyckena på repertoaren handlar om det eviga ljuset, som i György Ligetis Lux Aeterna, den förlåtande Jesus, som i sopranens sång ur Gabriel Faurés Requiem; livets oändliga mysterium som i den amerikanske kompositören Morten Lauridsens O magnum mysterium.

Signs of an open eye bjuder även på fjärde satsen ur Alfred Schnittkes storslagna Konsert för kör som han skrev 1984–85 och som uruppfördes i Pusjkinmuseet i Moskva våren 1986. Även här slår märkliga historiska vingslag då texterna är skrivna av den armeniske munken Gregor från Narek, som levde mellan år 951 och 1003.

Gregor, eller Grigor, levde i klostret Narek i det som en gång var ett rikt armeniskt kulturcentrum och som idag är en del av Turkiet. Gregor skrev för att uppmana sina  samtida att närma sig Gud och visst är hans tilltal effektfullt än idag, trots att han skrev dessa ord för över tusen år sedan:

”O härskare över allt existerande, som skänker oss oskattbara gåvor; Herre som skapar allt ur intet, du okände, allvetande, förfärande, både medlidsamme och obeveklige, outtalade och ofattbare; du osynlige, evige, ofantlige, både förfärande och välsignade …”

– Vår upplevelse av den valda körmusiken är att den är luftigare, ”ojordigare”, säger filmaren Jesper Kurlandsky som tillsammans med fotografen Fredrik Wenzel gjort den film som kommer att visas till kvällens körkonsert.

Det vi får uppleva är ett slags filmpremiär och ett slags allkonstverk – eller kanske snarare, för att återknyta till undertiteln av Jesper Kurlandskys och Fredrik Wenzels film, en inbjudan till en kontemplation.

Text: Mikaela Kindblom

LATE NIGHT SOPRANO

Någon kanske associerar konserttiteln till det amerikanska formatet Late Night Show. Lite show blir det nog också, fast en kreativ och lekfull sådan som inte backar för megafon och instrument byggda av blomkrukor.

Den finska tonsättaren Lotta Wennäkoski utforskar gärna gränsen mellan musik och tystnad och låter också den tysta musiken ta plats. Hennes intresse för lyrik har resulterat i musik för den mänskliga rösten. Arian Min äggcell sover inte är hämtad ur En kvinnas kärlek och liv, sångcykeln där Wennäkoskis tonsättningar av finska samtida kvinnliga poeter framförs tillsammans med Schumanns sångcykel Frauenliebe und Lebe. En vink om att ämnet kvinnoporträtt är lika aktuellt i dag som på 1840-talet, och att samtida musik är en kontinuerlig fortsättning av musikhistorien.

Att på en festival som har hav som tema uppföra ett verk kallat Split Rudder är välfunnet,  ett stycke som inte direkt har sol och blomdoft men väl havsljud i melodin. Liksom i Purfling strävar Malin Bång med att vidga instrumentklangen, genom att tejpa för luftutgången på Anna Petrinis kontrabasblockflöjt åstadkoms ett imponerande basljud förstärkt av en mikrofon. Effekten blir dramatisk, vilket är precis det som eftersträvas i stycket som är inspirerat av visan Briggen Blue Bird av Hull.

– Det är egentligen Evert Taubes enda tragedi, säger göteborgsfödda Malin Bång. Den ödesmättade dramatiken och symboliken i Taubes ballad har influerat styckets form och klanger.

Den tunna dekorativa inläggningsåder sm ses på fiolens lock och botten, och som också skyddar fiolens kanter – purfling – har gett namn till Malin Bångs stycke för violin och elektronik. En reflektion över hur instrumentet låter, inte bara som vi är vana att höra det utan i ett större perspektiv. Redan i verkstaden försiggår en process som framkallar olika typer av fascinerande träljud. I Purfling figurerar de i elektronisk form i dialog med alla de toner och läten som Karin Hellqvists violin alstrar. Med en mikrofon inuti fiolkroppen och en på stråken ökar medvetandet om fiolens klangspektrum.

Sky Shopping – Hommage à Brahms för koloratursoprancellist. Ja, det står rätt – cellist. Musik där solisten får visa upp flera sidor av sitt kunnande. Jovanka Trbojevic, född i dåvarande Jugoslavien men numera finsk medborgare, har skrivit ett stycke med en slags nonsenstext med romantiska förtecken och sarkasm gentemot samtida värderingar: namn på klädesplagg, en överdriven upphetsning över shopping och de latinska namnen på olika sorters moln och beskrivning av deras höjd och form samt konsistensen på olika molntyper. På något vis började det hela med en diskussion om Brahms, därav titeln på stycket som är skrivet för Piia Komsi.

Vad händer med ett ljud när man tar det ur sitt sammanhang och börjar utforska, liksom vrida och vända på det? I Hanna HarTmans Borderlines ligger en inspelning av ljud från spårvagnsrälsen i hennes nya hemstad Berlin till grund för musiken. Stycket framförs på fiol och två akustiska objekt, de senare instrument som tonsättaren byggt av trälådor, metallstavar, blomkrukor m m som spelas på bl a med sotarverktyget krejs. Nutida och urbant, kanske? Kreativt och lekfullt, ja definitivt.

Text: Karin Ekedahl

Musik som spelats i avsnittet

 • 19.04
  Victoria Borisova Ollas - Angelus
  Mariinskyteaterns Orkester, Dirigent Valerj Gergiev
 • 19.26
  Jovanka Trbojevic - Sky Shopping
  Piia Komsi Sång Och Violoncell
 • 19.33
  Alfred Schnittke - Voices Of Nature (Naturens Röster)
  Radiokören, Dirigent Martina Batic
 • 19.37
  György Ligeti - Lux Aeterna
  Radiokören, Dirigent Martina Batic
 • 19.47
  Arvo Pärt - Da Pacem Domine
  Radiokören, Dirigent Martina Batic
 • 19.52
  Thomas Jennefelt - Villarosa Sarialdi
  Radiokören, Dirigent Martina Batic
 • 20.03
  Gabriel Fauré - Pie Jesu Ur Requiem
  Lisa Carlioth Sopran, Björn Gäfvert Orgel
 • 20.08
  Alfred Schnittke - Konsert För Kör Sats 4
  Radiokören, Dirigent Martina Batic
 • 20.14
  Morten Lauridsen - O Magnum Myst
  Radiokören, Dirigent Martina Batic
 • 20.30
  Britta Byström - Der Vogel Der Nacht
  Sveriges Radios Symfoniorkester, Dirigent Esa Pekka Salonen
 • 21.04
  Malin Bång - Split Rudder
  Anna Petrini Kontrabasblockflöjt
 • 21.17
  Lotta Wennäkoski - Min äggcell Sover Inteur En Kvinnas Kärlek Och Liv
  Piia Komsi Sopran Cello
 • 21.24
  Malin Bång - Purfling
  Karin Hellqvist Violin
 • 21.38
  Jovanka Trbojevic - Sky Shopping – Hommage A Brahms
  Piia Komsi Sång Och Violoncell
 • 21.56
  Hanna Hartmann - Borderlines
  Faint Noise Malin Bång Elektronik Akustiska Ob, Anna Petrini Kontrabasblockflöjt, Karin Hellqvist Violin Akustiska Ob