Korrespondenterna från Södra teatern

92 min
Radiokorrespondenterna på Moriska Paviljongen 20130828 i Malmö. Medverkande: Maria Sjöqvist (Afrika), David Carlqvist (Kina) och Robin Olin (Ungt perspektiv). Moderator: Erik Blix. Samt en salong med en frågvis och intresserad publik.