Dalälvens översvämningar skapar unik natur

92 min
Nedre Dalälven är ett av de mest insektsrika områdena i Norra Europa, tack vare återkommande översvämningar. Naturmorgon berättar om de unika stränderna längs dalälven i Färnebofjärdens nationalpark. Insektslivet är rikt, hackspettarna festar på skalbaggslarver i de döda lövträden. Samtidigt är biologisk myggbekämpning tillåten, även i skyddade områden. Bekämpningen har fått kritik - det är fortfarande osäkert hur naturen påverkas av besprutning från helikopter med ett gift från en bakterie. Nu försöker man hitta nya sätt att minska mängderna myggor. Hur påverkas fiskar och livet i vattnet av varierande vattennivåer. Det får vi också veta i programmet med programledare Lena Näslund och fältreporter Joacim Lindwall - direkt från Färnebofjärdens nationalpark.

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.14
    Håkan Malmberg - Naturmorgon
    Kompositör: Håkan Malmberg