Den radikala jordreformen i Zimbabwe

20 min
Sedan år 2000 har det pågått våldsamma och rasistiska markockupationer av vita storbönders farmer i Zimbabwe. Det officiella målet har varit att omfördela marken till den fattiga majoriteten på landsbygden. Samtidigt har landet gått från att vara Afrikas “brödkorg” till att knappt kunna producera mat åt sin egen befolkning.

 Nu börjar delar av jordbruket komma igång igen, fast med radikalt omformad struktur. I Vetandets Värld får vi bland annat höra röster från drabbade markägare och vad forskarna som studerat Zimbabwes världsunika omfördelning av jordbruksmark har att säga om läget.

 Enligt statistik från FNs livsmedels- och jordbruksorgan, FAO, minskade produktionen av vete i Zimbabwe med närmare nittio procent mellan 2000-2010. Tobaksproduktionen sjönk med drygt sextio procent och bomullsproduktionen minskade med mer än hälften.

 De senaste två åren har jordbruket sett förbättringar och många talar om tobaksproduktionen som det mest framgångsrika exemplet. Enligt forskaren Sam Moyo idag är den uppe i närmare 70 % av det som producerades före landreformen.

Medverkande i programmet:
Sam Moyo
, professor och chef på det Afrikanska institutetet för jordbruksforskning i Harare.
Kjell Havnevik, professor vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och forskningsledare för jordbruks och landsbygdsutveckling i Afrika
Amanda Hammar, professor i Afrikastudier vid Köpenhamns universitet
Farmaren Ian som ej vill uppge sitt efternamn.
Abel Mhlope, pastor i en förort till en av Zimbabwes större städer
Thandazani Nkomo, journalist på en av landets få oberoende lokalradiostationer, inriktar sig på jordbruksfrågor
John Robertson, oberoende samhällsdebattör och ekonomikonsult baserad i Harare
Dave Connely, en av tusentals vita zimbabwier blivit av med jordbruksmark i Zimbabwe