Vattenfalls kamp om de tyska kraftnäten

24 min
I skuggan av det tyska valet folkomröster medborgarna i Hamburg om staden ska återköpa el-,gas- och fjärrvärmenäten som idag ägs och drivs av Vattenfall. Ett nät som varje år genererar flera hundra miljoner kronor i vinst till svenska staten. Med tvångsnedlagda kärnreaktorer och utskällda kolkraftverk är nätdriften en allt viktigare del av Vattenfalls imperium i Tyskland som går med vinst.