- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

30 min
Prekal e cifra savi avilji kotar Säpo, but terne kotar o Shvedo, djan te marenpe ano maripe savo djal ani Syria, von ljen rig ano maripe e grupenca save si phanlje e terrornätverket al-Qaida. Sar nakhlas o kedipe ano Romskt informations- och kunskapscenter ano Malmö, pa e tema so kerdape policiaki registarcia pa e roma. Adive shaj te ashunen sar e romane djuvlja kotar o Stockholmo kamen te startuinen firme. Thaj avdive vi ka djana kon ljol Nobelpriso ani Fizika.