Väckelse och våld i Nigeria

56 min
Om Nigeria, där religionen fått en allt viktigare roll i en våldsspiral som nu hotar att slita landet i stycken. Men vad är det för väckelse som fått våldet att vakna? Vad har saudiska koranskolor, tyska pastorer och amerikanska krigsplaner med saken att göra? Hör röster från Lagos, Kano och föregångslandet Sydsudan - om tro som sår split.

De senaste åren har en våg av både kristen och muslimsk väckelse sköljt över Afrika. Missionärer, predikanter och imamer från hela världen har sökt sig just hit, för att rädda själar och värva medlemmar. Det märks särskilt i Nigeria, Afrikas folkrikaste land, som länge har präglats av svåra konflikter mellan olika folkgrupper, landsändar och mellan just religioner. Det muslimskt dominerade norr ställs ofta mot det kristna söder, även om gränserna i själva verket är betydligt mer uppluckrade. Men den senaste tiden har gamla geografiska skiljelinjer blivit alltmer politiska, mycket på grund av att den islamistiska sekten Boko Haram utfört en rad spektakulära terrordåd i norra Nigeria de senaste två åren, attentat som förstärkt misstron mellan muslimer och kristna. Allt fler nigerianer pratar idag om en möjlig splittring av landet. Konflikts Lotten Collin reste till Nigerias största stad Lagos.

Ett annat exempel på hur religion har använts som ett effektivt redskap för att mobilisera stöd och underblåsa motsättningar, och i slutändan för att dela ett land, är Sudan. Sedan självständigheten från britterna 1956 har Sudan härjats av interna konflikter. De södra och norra provinserna tvingades samman i en nation och södra Sudan fick inte det självstyre som britterna hade lovat. Men efter decennier av inbördeskrig kunde Sydsudan för ett år sedan utropa sig som självständig stat. Krigen som följde efter kolonialtiden har genomgående beskrivits som en kamp mellan muslimer i norr och kristna i söder, trots att de i grunden har handlat mycket om andra saker, som ekonomi, utveckling och fördelningen av naturresurser, som olja.

Men att enbart förklara en konflikt i religiösa termer gör den så mycket enklare att förstå. Och det gör det lättare att mobilisera omvärldens stöd. Att amerikanska evangelister engagerade sig så starkt för de kristna i södra Sudan har varit ett viktig orsak till att det överhuvudtaget finns ett självständigt Sydsudan idag. Det hävdar professorn i statsvetenskap på Oklahoma-universitet, Allen Hertzke. Han beskrev för Konflikts Daniela Marquardt hur vi tycks leva i ett "guds sekel", där religion blir allt viktigare för att förklara internationella konflikter och sammanhang.

Och i det "guds sekel" spelar utländska krafter, både muslimska och kristna samfund runtom i världen, en allt större roll. De riskerar att elda på redan existerande religiösa splittringar i länder som Nigeria och Sydsudan. Rundresande missionärer, koranskolor, stolta korståg och inte minst ekonomiska bidrag till både kyrkor och moskéer kan skärpa motsättningar i länder där staten är svag och konspirationsteorierna lätt får fäste. Det märks särskilt i norra Nigerias största stad Kano, där Lotten Collin fortsatte sitt sökande efter svar på frågan ifall Nigeria faktiskt kommer att splittras, och vilka krafter som i så fall tjänar på en sådan utveckling.

I studion för att kommentera religionens roll i konflikten i Nigeria finns Henrik Angerbrandt, forskare vid Stockholms Universitet som under flera år följt utvecklingen i landet på nära håll.

Programledare: Ivar Ekman
Producent: Lotten Collin