Samtalet: Vi måste prata om glädjen

30 min
-Vi måste lyssna mera på lärarnas egna röster. Stolta röster om fantastiska lektioner och engagemang för ämnet, men också om pedagogiska dilemman och problem.Lärarna har länge varit en tystad grupp. Nu är det dags att återupprätta yrkesstoltheten. Det tyckerAnn-Marie Körling som under alla sina 17 år som grundskollärare har funderat på frågan: vad är en lärare, egentligen ? Ytterst handlar det om att våga vara viktig, menar hon.

Idag arbetar hon som coach, hon bloggar, föreläser, skriver böcker. Hon vill inspirera till långsamma och fördjupande samtal om pedagogik bland lärarna själva. För det är viktigt att både göra och tänka, säger Ann-Marie som beskriver sig själv som en fjäril mellan teori och praktik.
Hon fokuserar på samspelet mellan lärare och elever och pratar om skolan som en plats för demokrati. Och hon pratar om vilken kraft det finns i lärandet.
Själv har hon kvar sin första lärare i hjärtat, som en bra vuxen att bära med sig i livet.
- Jag ser henne som en leende människa som verkligen fanns för alla eleverna i klassen.
Del två i temaserien ”Lärarliv”.
Producent Anna-Brita Lindqvist