När språkkänslan sviker oss – om valet mellan de, dem och dom och andra språkliga utmaningar

24 min
Talet har fjärmat sig från skriften och det är dags att införa ett ”enhets-dom” som ersättning för både personligt pronomen och bestämd artikel. Det tycker Per Ledin, som är professor i svenska vid Örebro universitet. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar andra frågor som utmanar vår språkkänsla. Det handlar om ord som tycks ge budskapet ett helt annat innehåll än det avsedda. En lyssnare i veckans program ser nykterhetsorganisationens budskap falla sönder och en annan har slagit vad om att hennes formulering är den enda rätta.

Veckans samtliga lyssnarfrågor:
-"Joggning undanbedes på bryggan". Syftning som skaver på vissas språkkänsla
-IOGT/NTO vill ha ”en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett rikt och fritt liv”. En lyssnare finner invändningar mot formuleringen som kan misstolkas.
-”givet” i många politikers mun och många ledarskribenters texter – nytt?
- närmare och närmre
-komparation: mer/mest eller –are/-ast
-äldre än jag/äldre än mig