Göteborg sjösätter EU:s stora grafenprojekt

20 min
Nu startar EU:s största satsning på ett enskilt forskningsområde någonsin. Det handlar om Graphene Flagship, som ska omvandla ny kunskap om det supertunna materialet grafen till tekniska tillämpningar, till gagn för europeisk industri. Under en tioårsperiod investeras nio miljarder kronor i olika europeiska projekt. Vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg arbetar forskarna som ska koordinera insatserna.

Det har bara gått tre år sedan två fysiker fick nobelpriset i fysik för att de upptäckt och beskrivit grafen. Grafen är bara ett kolatomlager tjockt och har unika egenskaper. Det är genomskinligt, starkt som stål och leder el bättre än kisel.

Upptäckten har gett upphov till många idéer om förbättrad teknik, till exempel snabbare elektroniska kretsar (i datorer), starkare kompositmaterial (i flygplan och bilar), bättre solceller och elektriskt ledande glas.

Men det hela är ännu på ett teoretiskt plan. Därför ska EU föra samman industriintressen med ett 100-tal forskargrupper i Europa för att utveckla tillämpningarna. Liknande utveckling sker på andra håll i världen, i USA och Asien, och Europakommissionen har uppenbarligen bedömt situationen som att särskilda satsningar måste till för att klara konkurrensen med omvärlden.

Det blev Chalmers tekniska högskola i Göteborg som redan i januari i år fick uppdrag att fungera som koordinator för det stora EU-projektet. Nu drar man igång. Man har till sin hjälp ett vetenskapligt råd bestående av fyra nobelpristagare i fysik, däribland André Germ och Konstantin Novoselof som 2010 fick fysikpriset för grafenupptäckten.

Chalmers roll är att koordinera forskargrupper i 17 europeiska länder under tio år. Det blir en ansvarsfull roll, men det betyder nödvändigtvis inte att svenska grafenforskare får ett överflöd av resurser. Forskarlagen består av forskare från många olika länder, och är i många fall knutna till europeisk industri, bland annat har elektronikföretaget Nokia och flygplanstillverkaren Airbus signalerat att de vill medverka.

I Vetandet värld möter vi professorerna Jan Stake och MikaelFogelström från Chalmers som arbetar i koordinationsgruppen och Bengt Fadeel från Karolinska sjukhuset i Stockholm som är professor i inflammationsforskning. Den senare ingår i ett av elva olika så kallade arbetspaket som projektet består av, gällande hälsofrågor - man har i uppgift dels om nanomaterial som grafen kan ha hälsoeffekter och dels om de kan användas för läkemedelstillämpningar (grafen har en förmåga transportera ämnen till rätt plats i kroppen, antar man).