Hur mår jämställdheten i Alliansens Sverige, Maria Arnholm?

32 min
För nio månader sen blev Maria Arnholm ny jämställdhetsminister. På 90-talet drev hon fram den första pappamånaden i föräldraförsäkringen och nu vill folkpartiet införa en tredje pappamånad. Men vad vill - och kan - hon mer göra för att lönerna mellan kvinnor och män ska bli mer jämställda? Jämställdhetsminister Maria Arnholm om feminism och om att driva jämställdhetspolitik med resten av Alliansen.