Varmare hav rubbar ekobalansen

20 min
Makrill på Svalbard och asiatiska krabbor i Sverige. Världens hav har blivit varmare och nu flyttar en del marina djur till nya platser. Forskare är oroliga över vad som ska hända med de gamla ekosystemen, inte minst i Nordsjön och Östersjön där temperaturökningen är som störst.

Enligt FN:s klimatpanel har världshaven tagit upp 90 procent av den extra värmeenergin som växthuseffekten orsakat mellan 1971 och 2010. Det handlar i medeltal om tiondelar och hundradelar av grader, beroende på vilka djup som avses, men eftersom uppvärmningen är ojämnt fördelad betyder det att vissa havsområden blivit betydligt varmare än så. I våra omgivande hav har temperaturerna ökat med upp emot en och en halv grad.

Varmare vatten skapar förutsättningar för att fler nya arter ska kunna få fäste. Särskilt de som kommer långväga ifrån och saknar naturliga fiender kan skapa obalans i ekosystemet. I Vetandets värld hör vi Paul Wassmann, professor i arktisk och marin biologi vid universitetet i Tromsö, Erland Källén professor i meteorologi vid Stockholms universitet och forskningschef på det Europeiska vädercentret i Storbritannien, samt Matz Berggren, forskare på Göteborgs universitet som arbetar vid Lovéncentret i Fiskebäckskil.