Nyheter på lätt svenska

10 min
Klartext handlar i dag om att missbrukare dör av medicin och om att den ekonomiska krisen i USA tillfälligt är över.